3G站
當前位置:首頁(yè) > 網(wǎng)站公告

抄襲作品處罰公告

    女頻作品《后宮策:囚女傾城》存在嚴重抄襲現象。根據網(wǎng)站規定,取消作者全部福利,并對賬號進(jìn)行封停處理。

 

    作者須自覺(jué)遵守網(wǎng)站紀律與寫(xiě)作規范。一旦發(fā)生類(lèi)似現象,網(wǎng)站必將嚴肅處理。

 

                                                                                          新蜂中文網(wǎng) 編輯部

來(lái)源:新蜂中文網(wǎng) | 時(shí)間:2015/5/6 13:46:35 | 瀏覽:13605 次